icon.ico

Organisatie

ALBO-Recherchebureau is een jong en dynamisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het onderzoeken en oplossen van bedrijfsfraude. Alphons Bouva, de oprichter van ALBO-Recherchebureau is, alvorens zich zelfstandig te vestigen, jarenlang werkzaam geweest bij verschillende bedrijfsrecherchediensten en kan bogen op een uitgebreide kennis en ervaring in de bedrijfsrecherche sector.

Daarnaast heeft ALBO-Recherchebureau zich verzekerd van de ervaring en expertise van diverse professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend op het gebied van veiligheid, preventie en grootschalige rechercheonderzoeken, opgedaan bij onder andere politiediensten en particuliere recherchebureaus. Door een beperkte overhead kunnen de diensten tegen aantrekkelijke tarieven worden aangeboden. Een hoog oplossingspercentage wordt bereikt door de creativiteit en de snelheid waarmee het werk wordt opgepakt. Deze site geeft een indruk van de mogelijkheden.

shield_safe shield_safe shield_safe
shield_safe shield_safe shield_safe

Ervaring

ALBO-Recherchebureau heeft ervaren dat er nog altijd veel criminele activiteiten plaatsvinden binnen organisaties. Hierdoor zijn ondernemers vaak de dupe van voorvallen waarbij zij grote geldbedragen of hoeveelheden product kwijtraken. De omgang van veel bedrijfsleiders en managers met fraude is nog steeds niet optimaal waardoor er veelal geen schadeloosstelling volgt, die anders wel had kunnen worden verkregen. ALBO-Recherchebureau helpt ondernemingen om zich te weren tegen mogelijke fraude en verhoogt het veiligheidsgevoel. Dit gebeurt door enerzijds onderzoek te verrichten binnen de ondernemingen en anderzijds preventief door middel van adviezen en training. De innovatieve wijze waarop ALBO-Recherchebureau onderzoeken doet naar aanleiding van fraude, preventieve adviezen geeft naar aanleiding van fraude en derving en opleidingen geeft aan personeel en management zal u zeker aanspreken.

Recherche onderzoek

Fraude, derving, preventieadvies

ALBO-Recherchebureau richt zich primair op de detailhandel. Bedrijven en organisaties in de detailhandel die met fraude worden geconfronteerd, willen dit zo snel mogelijk opgelost zien. Deze vorm van diefstal of verduistering,geeft een vervelend gevoel over die werknemer(s) in wie men zoveel vertrouwen had.

Derving, in welke vorm dan ook, drukt de winst in de onderneming.

ALBO-Recherchebureau is in staat met een gerichte aanpak, ontstane verliezen snel boven water te krijgen en een gerichte oplossing aan te dragen, waaronder bijvoorbeeld een terugbetalingsregeling. Hoewel een recherchebureau doorgaans pas in beeld komt op het moment dat er mogelijk sprake is van fraude geldt ook hier het motto dat “voorkomen beter is dan genezen". ALBO-Recherchebureau brengt fraude en derving binnen uw onderneming aan het licht, met oog voor detail. Een goed veiligheidsgevoel is voor u als ondernemer, maar zeker ook voor uw medewerkers(sters), van groot belang.

 • ALBO-Recherchebureau heeft veel specialisme in huis om met een goed werkplan het veiligheidsgevoel te optimaliseren
 • Het volgen van uw voertuigen of goederen kan met dit geavanceerde track & trace systeem. Uw voertuig en of goederen kan u zelf tot op de minuut volgen. De kosten van tijdelijk huur zullen u zeker aanspreken.
 • ALBO-Recherchebureau verzorgt in-huis trainingen voor personeel en leidinggevenden met het doel fraude te voorkomen.
 • Het grote voordeel van de aangeboden training op de werkplek is dat kleine ondernemingen zich kunnen bundelen om een dergelijke training te organiseren.
 • Een winkeliersvereniging bijvoorbeeld, kan daarbij als spil fungeren.

Ervaring & expertise

  ALBO-Recherchebureau heeft expertise in:

 • Bedrijfsonderzoeken naar aanleiding van fraudezaken
 • Bedrijfsbeveiligingsadviezen
 • Onderzoeken naar verduistering, diefstal en oplichting
 • Onderzoeken naar sabotage- spionage- en concurrentiezaken
 • Onderzoek naar vermiste goederen
 • Controle personen & goederen
 • Proefaankopen
 • Interviewen van betrokkenen (verdachten en getuigen)
 • Interim security management
 • Preventieadviezen
 • Repressieadviezen
 • Track & trace systeem

De ervaringen van onze klanten met deze preventieve aanpak doormiddel van in-huis trainingen zijn zonder meer positief en hebben tot aansprekende resultaten geleid op het gebied van voorkomen en terugdringen van interne fraude.

Werkwijze

Na een intakegesprek volgt een gedegen analyse van het probleem en wordt er een plan van aanpak uitgewerkt. Onze onderzoekskosten zijn helder in opbouw. Door ervaring wordt u altijd een reële inschatting gegeven van de uiteindelijke kosten. Geen kosten overschrijding. Met de inzet van de juiste middelen behoort uw probleem snel tot het verleden!

Contact

Extra informatie

Postbank rekeningnr : 2561949
Kamer van Koophandel : 34258114
Omzetbelastingnr : NL0815.10.627.B01
VAR : 0131/081510627/2
Vergunning POB : 1055